• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "instrumenten participatiewet"

  Veelgestelde vraag
  Op welke vormen van ondersteuning hebben ‘jong gehandicapten met arbeidsvermogen’ recht?

  De gemeente heeft voor jong gehandicapten met arbeidsvermogen dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente biedt ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en, waar nodig, inkomensondersteuning (via de Sociale Dienst). Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Wajong Vanaf 2015 is Wajong er alleen voor mensen die voor hun […]

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  6. Uitstromen met beperking

  Vele jongeren met een beperking die een beroepsopleiding volgen in het mbo vallen uit, halen geen diploma en hebben vervolgens problemen om werk te vinden. Ook voor hen die wel een diploma halen, is het vaak moeilijk passend werk te vinden. Samenwerking van gemeenten en onderwijs rondom stage en overgang naar werk helpt.

  Meer