• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "krimp"

  Veelgestelde vraag
  Wat zijn de regels voor RPO’s?

  Zie voor de juridische kaders de Wet op het Voortgezet onderwijs, Artikel 7 en de VNG biedt een stukje geschiedenis over regionale plannen in onderwijsvoorzieningen. Er is een verwachte wetswijziging op komst: een wettelijke verplichting tot op overeenstemming gericht overleg (OOGO) in krimpregio’s. Het overleg moet leiden tot een meerjarig plan voor het toekomstbestendig maken van het […]

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  1. Krimp & onderwijsaanbod

  Bij dalende leerlingenaantallen biedt samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten binnen een regio een basis voor een goede instandhouding en spreiding van het onderwijsaanbod in het vo, speciaal onderwijs en mbo.

  Meer
  Publicatie
  Grenzen aan kleine scholen

  Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp.

  Meer
  Publicatie
  Krimp & Voortgezet Onderwijs

  Een aanpak voor strategieontwikkeling.

  Meer