• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "leerlingdaling"

  Inhoudelijk vraagstuk
  1. Krimp & onderwijsaanbod

  Bij dalende leerlingenaantallen biedt samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten binnen een regio een basis voor een goede instandhouding en spreiding van het onderwijsaanbod in het vo, speciaal onderwijs en mbo.

  Meer
  Publicatie
  Grenzen aan kleine scholen

  Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp.

  Meer