• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "leernetwerk"

  Voorbeeld
  Nijmegen: VO

  Pilot regio Nijmegen: VO In de regio Nijmegen is een langlopend en goed functionerend leernetwerk van schoolleiders in het vo actief (contact schoolleiders Nijmegen e.o.). Naast schoolleiders worden ook lerarenopleiders, bestuurders en andere betrokkenen uitgenodigd. Dit schoolleidersnetwerk gaat samen met het Ministerie van OCW komende periode onderzoeken welke rol netwerken en synergie tussen netwerken kunnen […]

  Meer