• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "LOB"

  Publicatie
  Kamerbrief extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie

  Kamerbrief OCW over extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, 12 december 2014.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  10. Regionale arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen in vmbo en mbo maken dat opleidingen meer en meer gericht zijn op de vragen van de regionale arbeidsmarkt. Regionale samenwerking, waarbij gemeenten als grote werkgever en actor in economische ontwikkelingen een rol spelen, bieden mogelijkheden om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te versterken.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  2. Vmbo – mbo

  Een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo is in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor het onderwijs zelf. Het is bij uitstek een onderwerp dat om regionale afstemming vraagt. Het is een onderwerp waarbij er ook voor gemeenten meerwaarde is te behalen.

  Meer
  Voorbeeld
  Zuid-Kennemerland: regionaal overleg

  Deze pilot richt zich op de versterking van het regionaal besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland van gemeenten en schoolbesturen po, vo, mbo en hbo. Het gaat om de ontwikkeling van scenario’s voor een effectievere en intensievere aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief omschrijving van het te leveren maatwerk, financieringsvormen, monitorvoorstellen.

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: passend werk

  Doel van de pilot was om het thema op de gezamenlijke agenda te plaatsen en tot nieuwe initiatieven te komen. In overleg met het de gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, RE College, MEE, Jongerenloket, werkgevers- en werknemersorganisaties is voor de doelgroep een projectopzet met verbeterpunten opgesteld.

  Meer