• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "overname schoolse netwerken"

  Inhoudelijk vraagstuk
  5. Uitstroom PrO, VSO, entree

  Jongeren uit het VSO, PrO en de entreeopleiding hebben vaak een extra steun in de rug nodig om een succesvolle overstap naar een baan te kunnen maken. Regionale afstemming tussen onderwijs, gemeenten en arbeidsmarkt helpt hierbij.

  Meer