• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "passend leren"

  Inhoudelijk vraagstuk
  6. Uitstromen met beperking

  Vele jongeren met een beperking die een beroepsopleiding volgen in het mbo vallen uit, halen geen diploma en hebben vervolgens problemen om werk te vinden. Ook voor hen die wel een diploma halen, is het vaak moeilijk passend werk te vinden. Samenwerking van gemeenten en onderwijs rondom stage en overgang naar werk helpt.

  Meer