• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "regionaal onderwijsbeleid"

  Veelgestelde vraag
  Waar gaat Regionaal Onderwijsbeleid over?

  Regionaal Onderwijsbeleid gaat over samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en arbeidsmarkt rondom thema’s die hen (regionaal) verbinden. Eind 2014 is de VNG een meerjarig ondersteuningtraject ‘Van onderwijs naar arbeidsmarkt: Naar nieuw regionaal onderwijsbeleid’ gestart. De VNG wil gemeenten motiveren en ondersteunen om in samenwerking met onderwijs en werkgevers in de regio een nieuwe invulling te geven […]

  Meer
  Pagina
  Home

  Regionale samenwerking tussen onderwijs en gemeenten Jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt – daar gaat het om. Gemeenten en onderwijs hebben sinds 2015 meer ruimte om samen in te zetten op doorgaande onderwijsloopbanen. Bijvoorbeeld door verbindingen aan te brengen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo en de aanpak van uitval […]

  Meer