• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "regionale arbeidsmarkt"

  Publicatie
  (Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs

  Acht good practices over de toeleiding van school naar werk.

  Meer
  Publicatie
  Evaluatie samenwerking uwv en gemeenten op gebied werk en inkomen

  Evaluatierapport over samenwerking uwv en gemeenten over de periode 2012-2014

  Meer
  Publicatie
  Activiteitenoverzicht aanpak jeugdwerkloosheid

  Een overzicht van alle activiteiten in de 35 arbeidsmarktregio’s om jeugdwerkloosheid aan te pakken.

  Meer
  Publicatie
  Het verschil maken. Arbeidsperspectief voor jongeren met beperkingen

  Paper over de inzet van gemeenten (Nijmegen e.o.) over een aanpak gericht op arbeidsparticipatie van jongeren met beperkingen.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  7. Stages en werkplekken

  Vo, PrO en mbo vissen in dezelfde regionale vijver om stageplekken voor eigen leerlingen te bemachtigen. Regionale afstemming, waarbij gemeenten als neutrale partij een begeleiden rol kunnen spelen, kan het vinden van stage- en werkplekken vergemakkelijken.

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: passend werk

  Doel van de pilot was om het thema op de gezamenlijke agenda te plaatsen en tot nieuwe initiatieven te komen. In overleg met het de gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, RE College, MEE, Jongerenloket, werkgevers- en werknemersorganisaties is voor de doelgroep een projectopzet met verbeterpunten opgesteld.

  Meer
  Voorbeeld
  Drenthe: het Toekomstloket

  In de regio Noord- en Midden-Drenthe is ingezet op de doorontwikkeling van het reeds bestaande Toekomtsloket tot een schakelpunt voor jongeren van 12-27 jaar in de regio. De contactgemeente Assen (RMC) heeft daarin het voortouw genomen. Uitgangspunt is ‘Lokaal als het kan, regionaal als het moet’.

  Meer