• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "RMC"

  Pagina
  Praktijkvoorbeelden

  Praktijkvoorbeelden Wijk bij Duurstede: Loket Wijk In Wijk bij Duurstede is het Loket Wijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, WMO en Jeugdwet. Hiermee is het Loket ook het aanspreekpunt voor scholen als het gaat om brede ondersteuningsvraagstukken. In een artikel vertellen Ineke Wulp, teamleider, en Marlous Dijk, jeugdhulpverlener, meer over het gemeentelijke loket en de […]

  Meer
  Publicatie
  RMC – ontwikkeling in beeld

  De notitie ‘RMC- ontwikkeling in beeld’ geeft een overzicht van de huidige stand van zaken, geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  Meer
  Nieuws
  RMC ontwikkeling in beeld

  De notitie ‘RMC ontwikkeling in beeld’ geeft een inzicht in de huidige stand van zaken van de taakuitvoering door de RMC-regio’s. Op basis van gesprekken met 35 RMC-coördinatoren zijn bevindingen gepresenteerd over de taakuitvoering, die zijn geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  Meer
  Voorbeeld
  Eem: positionering RMC

  De pilot in de regio Eem richt zich op het bepalen van de positie van het RMC in de regio.

  Meer
  Publicatie
  Acht USP’s voor een RMC

  Een overzicht van acht Unique Selling Points (USP’s) van het RMC.

  Meer
  Nieuws
  Verkenning landelijke praktijk RMC regio’s

  In oktober start een landelijke verkenning naar de praktijk van de uitvoering van de RMC-functie.

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welke wettelijke veranderingen komen er aan voor de RMC-functie?

  De taken van de RMCs worden geformaliseerd door wetsveranderingen aangekondigd in diverse kamerbrieven in 2015. Zo wordt de regietaak – het coördineren van bestuurlijk overleg en het coördineren van een sluitend vangnet – wettelijk bij de RMCs neergelegd. Veel RMCs waren hier al mee bezig. Daarnaast worden RMCs ook belast met het monitoren en begeleiden […]

  Meer
  Voorbeeld
  IJsselvecht: regionale agenda jongeren

  Deze pilot richt zich op de versterking van de samenwerking tussen het werkbedrijf en RMC en het opstellen van een strategische regionale agenda voor jongeren in een kwetsbare positie.

  Meer
  Pagina
  Tools

  Tools Welke tips hebben collega’s in andere regio’s om regionale samenwerking succesvol te organiseren? Welke handreikingen zijn er over regionale samenwerking? Deze pagina bevat een samenvatting van informatie of tools uit de pilots en andere praktijkvoorbeelden om u verder te helpen. Heeft u aanvullingen of eigen tips? Wij horen het graag via info@regionaalonderwijsbeleid.nl

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  5. Uitstroom PrO, VSO, entree

  Jongeren uit het VSO, PrO en de entreeopleiding hebben vaak een extra steun in de rug nodig om een succesvolle overstap naar een baan te kunnen maken. Regionale afstemming tussen onderwijs, gemeenten en arbeidsmarkt helpt hierbij.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  3. Verzuim & uitval

  De basis voor het voorkomen en aanpakken van verzuim en uitval ligt bij een goede uitvoering van de eigen taken: goed onderwijs en een goede uitvoering van leerplicht en RMC. Bij jongeren met meervoudige problemen is regionale samenwerking noodzakelijk.

  Meer
  Voorbeeld
  Drenthe: het Toekomstloket

  In de regio Noord- en Midden-Drenthe is ingezet op de doorontwikkeling van het reeds bestaande Toekomtsloket tot een schakelpunt voor jongeren van 12-27 jaar in de regio. De contactgemeente Assen (RMC) heeft daarin het voortouw genomen. Uitgangspunt is ‘Lokaal als het kan, regionaal als het moet’.

  Meer