• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "thuiszitters"

  Publicatie
  Kamerbrief cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters

  Kamerbrief OCW over cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters, 3 februari 2016.

  Meer
  Publicatie
  Begrippenkader Schoolverzuim

  Begrippenkader met betrekking tot het thema schoolverzuim.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  3. Verzuim & uitval

  De basis voor het voorkomen en aanpakken van verzuim en uitval ligt bij een goede uitvoering van de eigen taken: goed onderwijs en een goede uitvoering van leerplicht en RMC. Bij jongeren met meervoudige problemen is regionale samenwerking noodzakelijk.

  Meer