• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "UWV"

  Veelgestelde vraag
  Op welke vormen van ondersteuning hebben ‘jong gehandicapten met arbeidsvermogen’ recht?

  De gemeente heeft voor jong gehandicapten met arbeidsvermogen dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente biedt ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en, waar nodig, inkomensondersteuning (via de Sociale Dienst). Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Wajong Vanaf 2015 is Wajong er alleen voor mensen die voor hun […]

  Meer
  Voorbeeld
  IJsselvecht: regionale agenda jongeren

  Deze pilot richt zich op de versterking van de samenwerking tussen het werkbedrijf en RMC en het opstellen van een strategische regionale agenda voor jongeren in een kwetsbare positie.

  Meer
  Publicatie
  De route van onderwijs naar werk

  Good practices rond schoolverlaters VSO en PrO. (Programmaraad, november 2015)

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  5. Uitstroom PrO, VSO, entree

  Jongeren uit het VSO, PrO en de entreeopleiding hebben vaak een extra steun in de rug nodig om een succesvolle overstap naar een baan te kunnen maken. Regionale afstemming tussen onderwijs, gemeenten en arbeidsmarkt helpt hierbij.

  Meer