• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "vsv"

  Voorbeeld
  Eem: positionering RMC

  De pilot in de regio Eem richt zich op het bepalen van de positie van het RMC in de regio.

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Wat zijn de juridische kaders voor regionale samenwerking?

  Zowel het onderwijs als gemeenten hebben wettelijk verplichtingen. Op regionaal niveau gaat het hier met name om afstemming en samenwerking op vroegtijdig schoolverlaten (vsv-aanpak) en de jeugdwerkloosheid. Juridische kaders zijn onder meer: de Wet op het voortgezet onderwijs, Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de Participatiewet en de Jeugdwet. Het is ook mogelijk (maar niet wettelijk verplicht) […]

  Meer
  Nieuws
  Handreiking Zicht op jongeren

  Wilt u met ons meewerken een handreiking op te stellen om informatie over jongeren op regionaal niveau voor en met u gemakkelijk te ontsluiten? Wij gaan graag met u in gesprek via info@regionaalonderwijsbeleid.nl

  Meer
  Publicatie
  De route van onderwijs naar werk

  Good practices rond schoolverlaters VSO en PrO. (Programmaraad, november 2015)

  Meer
  Publicatie
  Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

  Literatuuronderzoek van het NJi over schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, september 2014.

  Meer
  Publicatie
  Kamerbrief vervolg succesvolle aanpak vsv

  Kamerbrief OCW over vervolg succesvolle aanpak vsv, 15 februari 2016.

  Meer
  Publicatie
  Kamerbrief gekwalificeerd voor de toekomst

  Kamerbrief OCW over het stimuleren van jongeren een startkwalificatie te behalen, 3 maart 2015.

  Meer
  Publicatie
  Begrippenkader Schoolverzuim

  Begrippenkader met betrekking tot het thema schoolverzuim.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  3. Verzuim & uitval

  De basis voor het voorkomen en aanpakken van verzuim en uitval ligt bij een goede uitvoering van de eigen taken: goed onderwijs en een goede uitvoering van leerplicht en RMC. Bij jongeren met meervoudige problemen is regionale samenwerking noodzakelijk.

  Meer