• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Voorbeelden en praktische adviezen over het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat is de kern van de brochure ‘Van School Naar Werk’ die onlangs is uitgebracht.

    De brochure Van School Naar Werk is het resultaat van een project dat voortvloeide uit de zogenoemde PPJ-werkagenda. In deze werkagenda werkten onder meer de ministeries van OCW en SZW, de VNG en de onderwijssectorraden samen. Het doel van het project was om manieren te vinden om de verbinding tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, gemeenten en zorgaanbieders te versterken, om zodoende de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. Daardoor moeten meer jongeren een passende werkplek vinden of, als dat niet haalbaar blijkt, op andere wijze kunnen participeren in de maatschappij. De brochure bevat een beschrijving van de opzet van het project, maar vooral ook praktische adviezen.