• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • De taken van RMC hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Het ministerie van OCW wil de coördinerende- en regierol van RMC op de vsv-aanpak verder verdiepen en formaliseren, met meer aandacht en nadruk op jongeren uit VSO/PrO. Het monitoren van de groep 16/17-jarigen uit VSO/PrO is een nieuwe taak voor RMC.

  In de praktijk zien we dat veel regio’s al bezig zijn met deze verdieping en vernieuwing. In het kader van het project Regionaal Onderwijsbeleid, uitgevoerd door Oberon in opdracht van de VNG, wordt deze landelijke praktijk van de uitvoering RMC-functie nu in kaart gebracht. Het doel hierbij is om zicht te krijgen op hoe de vernieuwing en verdieping van taken door de RMC regio’s op dit moment ten uitvoer worden gebracht en waar de aandachtpunten liggen.

  Onderzoek onder RMC-coördinatoren
  Oberon zal in oktober en november telefonisch contact opnemen met de RMC-coördinatoren om hierover in gesprek te gaan. Dit gesprek zal ongeveer 20 minuten duren.

  Goede voorbeelden die uit deze inventarisatie in beeld komen  worden  onder andere via deze website gedeeld zodat RMC regio’s en andere partners inzicht krijgen in ontwikkelingen in andere regio’s.

  Categorieën:

  Tags: