• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Pilot regio Achterhoek: stroomlijnen afspraken

    Deze regio kent een sterke regionale samenwerking rondom de sluitende aanpak van school naar werk. Gemeenten zetten o.a. in op preventie van jeugdwerkloosheid door de inzet van job-coaches op het mbo. Nu deze samenwerking de ontwikkelfase voorbij is, hebben de bestuurlijke partners besloten dat de sluitende aanpak van school naar werk in bestaande reguliere bestuurlijke overleggen moet worden belegd. Voorwaarden hiervoor zijn wel dat de inhoudelijk afspraken zijn geborgd en er een geschikt, bestuurlijke structuur wordt gevonden. Eén van de openstaande aandachtspunten zijn de inhoudelijke en financiële afspraken tussen de verschillende gemeenten en mbo over de inzet van gemeentelijk gefinancierde voorzieningen op het loopbaanplein, zoals jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening en ondersteuning bij arbeidstoeleiding. De ondersteuning vanuit het project richt zich op het stroomlijnen van de afspraken tussen onderwijs en gemeenten.