• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Hoe kan ik als gemeente scholen (vso en pro) ertoe bewegen tot meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen te komen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van deze leerlingen?

    In de gemeente Den Haag heeft ROB een van de beleidsmedewerkers onderwijs ondersteund bij het ontwikkelen van de gemeentelijke visie op innovatiekracht van PrO en VSO in de gemeente, ten einde leerlingen beter op werk voor te bereiden. Doel van de gemeente is het stimuleren van de eigen innovatiekracht van de scholen, maar hoe doe je dat als gemeente? In dit traject heeft ROB informatie geleverd, o.a. over initiatieven in Rotterdam (waar gewerkt wordt met innovatietrajecten) en de gemeente ondersteund bij het opstellen van een visiedocument over innovatie. In vervolg op de bepaling van de visie heeft ROB de beleidsmedewerker ondersteund bij sessies met PrO en VSO om deze visie verder gezamenlijk in te vullen.

    Lees meer hierover in het document ‘Uitkomsten pilot Den Haag