• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Pilot regio Drechtsteden: Jongeren begeleid naar werk

  Inzet in de regio was samen met de betrokken partijen een nieuwe vorm van sturing en beleid te introduceren, knelpunten aan te pakken en zo mogelijk op te lossen en daarmee de uitvoering naar een hoger plan te brengen. Daartoe is een bestuurlijke opdracht (vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Drechtsteden) verstrekt aan een projectgroe. De opdracht was te komen tot een integrale, preventieve aanpak voor de doelgroep PrO, VSO en entreeonderwijs. Deze aanpak is inmiddels van start gegaan, waarbij de volgende vragen centraal staan:

  • Wat is de eigen verantwoordelijkheid?
  • Waar kan de jongere op aangesproken worden?
  • Welke hulp heeft de jongere nodig om een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen?

  Daar waar de begeleidende rol van de school niet meer volstaat, vullen gemeente (SDD) en UWV elkaar in deze aanpak aan. Onderwijs, gemeente en UWV werken hierbij in gezamenlijkheid en zoveel mogelijk preventief.

  Ondersteuning ROB:

  • Pim Kalkman (Oberon)

  Contact:

  • Erica Kuilder (gemeente Dordrecht)
  • Maaike van Wiel (gemeente Dordrecht)
  • Linda van Berkel (sociale dienst Drechtsteden)

  Categorieën: