• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Pilot regio Flevoland: Ketensamenwerking jongeren in een kwetsbare positie in Alemere en Lelystad

  In deze regio is ingezet op het verbinden van de regionale en lokale aanpakken jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. Op deze thema’s kunnen en moeten de gemeenten nog nadrukkelijker een partnerschap aan gegaan met het onderwijs. Hierbij is, naast het vo en mbo, ook het hbo in de regio betrokken. Het is de intentie om de sturing op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt in de breedste zin te beleggen bij het regionaal werkbedrijf, waardoor een stevige regionale agenda gevoerd kan worden. De bedoeling is de aanpakken concreet te verbinden en uit te werken in een regionaal actieplan. In dit regionaal actieplan is aandacht voor de regionale en lokale inzet van gemeenten en hun partners om het arbeidspotentieel en de arbeidsmarkt van Flevoland ten volle te benutten.

  Ondersteuning ROB:

  • Lazlo van Donkelaar (DENSA)

  Contact:

  • Bert Elderink (gemeente Almere)

  Categorieën: