• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Pilot regio Haaglanden

    In de regio Haaglanden ondersteunen twee adviseurs vanuit ROB de voorbereiding van een regionale bijeenkomst voor PrO-scholen, entree-opleidingen, gemeenten en andere partijen, over het perspectief op werk voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Doel van de bijeenkomst is het delen van kennis over de loopbanen van jongeren om te komen tot een gezamenlijke visie en afspraken. Daarnaast is er bijgedragen aan een inspiratiebijeenkomst rondom maatwerktrajecten voor (de bredere doelgroep) jongeren in een kwetsbare positie.

    De pilot resulteert in een procesbeschrijving, kennis over het perspectief op werk van praktijkonderwijs leerlingen in een groot stedelijke omgeving en nieuwe ideeën over de meest optimale leerroutes van leerlingen met als niveau praktijkonderwijs, met als doel de beste voorbereiding op een werkzaam leven.