• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Pilot regio IJsselvecht: samenwerking werkbedrijf en RMC

  In deze pilot draait de ondersteuning om de samenwerking tussen het regionaal werkbedrijf en RMC verder te versterken met concrete acties op het gebied van (o.a.) jongeren in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De samenwerkende partijen willen een strategische regionale agenda opstellen voor jongeren in een kwetsbare positie. Om dit vorm te geven is het nodig:

  • te onderzoeken wat de gezamenlijke thema’s zijn,
  • te inventariseren welke projecten al lopen en welke ondersteuning al geboden wordt,
  • en te kijken naar wat in gezamenlijkheid nog vormgegeven moet worden.

  De vorm van de ondersteuning is procesbegeleiding in regionale sessies waarbij alle betrokken partners aanwezig zijn (o.a. RMC, SBB, UWV, W&I, ROC etc.) en het begeleiden van een werkgroep om te komen tot een regionale agenda.

  Ondersteuning ROB:

  • Lazlo van Donkelaar (DENSA)

  Categorieën: