• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Pilot regio Nijmegen: MBO

    In deze pilot ligt de focus op het begeleiden van jongeren die niet onder de banenafspraak vallen, maar wel een beperking hebben. Die krijgen binnen het mbo door passend onderwijs begeleiding, maar daarna in (de overgang naar) werk niet meer. In de eerste ronde van ROB is hiertoe al ondersteuning geboden door het uitvoeren van een verkenning. Nu gaat men daadwerkelijk aan de slag met het ROC als trekker. De ondersteuningsvraag is: Hoe krijgen we alle partijen bij elkaar? Afgesproken is om een sessie te organiseren met ROC, gemeente, UWV/werkbedrijf, REA College en mogelijk nog andere lokale partijen. Het doel is om een gezamenlijke agenda/actielijst op te stellen. Daarvoor wordt de Implementatiescan gebruikt die door LECSO is ontwikkeld. Vanuit ROB wordt de voorbereiding, begeleiding en uitwerking gedaan.