• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Pilot regio Nijmegen: Voorfase van mbo naar passend werk

  In de regio bestaat zorg over de kansen van jongeren met een beperking in het mbo 2-4. Uit onderzoek blijkt dat zij grote moeite hebben met de overgang van school naar werk. Nieuwe wetgeving, zoals de Participatiewet, Passend Onderwijs en de Banenafspraak, biedt kansen, maar baart ook zorgen. Een eerder poging om tot gezamenlijke afspraken te komen tussen gemeente, ROC en Jongerenloket verliep niet succesvol.

  Doel van de pilot was om het thema ‘kansen voor jongeren met een beperking in het mbo 2-4’ op de gezamenlijke agenda te plaatsen en tot nieuwe initiatieven te komen. In overleg met het de gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, RE College, MEE, Jongerenloket, werkgevers- en werknemersorganisaties is voor de doelgroep een projectopzet met verbeterpunten opgesteld, waaronder:

  • passend onderwijs in beroepspraktijkvorming,
  • casusbesprekingen in het laatste schooljaar (voor de stage),
  • directe overdracht aan uitvoerende medewerkers van Jongerenloket/werkbedrijf,
  • over de grens van het eigen werkgebied handelen.

  Ondersteuning ROB:

  • Ton Eimers (KBA)

  Contact:

  •  Jan van Riel (ROC Nijmegen)
  •  Maarten Boon (Pluryn)

  Categorieën: