• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Pilot regio Nijmegen: VO

  In de regio Nijmegen is een langlopend en goed functionerend leernetwerk van schoolleiders in het vo actief (contact schoolleiders Nijmegen e.o.). Naast schoolleiders worden ook lerarenopleiders, bestuurders en andere betrokkenen uitgenodigd. Dit schoolleidersnetwerk gaat samen met het Ministerie van OCW komende periode onderzoeken welke rol netwerken en synergie tussen netwerken kunnen spelen bij verdere sectorontwikkeling. En wat nodig is om samenwerking en kennisdeling in de regio op een hoger niveau te brengen.

  Na de zomer wordt een discussiebijeenkomst georganiseerd met Nijmeegse schoolleiders, vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW en enkele landelijk actieve schoolleiders. Het ROB-project biedt praktische en inhoudelijke ondersteuning voor deze bijeenkomst. De lessen die worden opgedaan worden gedeeld met andere regio’s en geven input aan landelijk ontschot-beleid.

   

  Categorieën: