• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • In Rivierenland biedt ROB ondersteuning op het gebied van toeleiding naar werk van jongeren zonder startkwalificatie. De ondersteuning bestaat uit een nadere analyse van gegevens over de doelgroep (schoolverlaters PrO en VSO zonder startkwalificatie tussen 23 en 27 jaar). Daarnaast is het de wens meer zicht te krijgen op de rollen en verantwoordelijkheden van de ketenpartners in relatie tot toeleiding naar arbeid van de doelgroep 16/18 tot 27 jaar en het verduidelijken en stroomlijnen van afspraken tussen de ketenpartners.