• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Pilot regio Noordwest Veluwe: Scenario’s voor samenwerking vo-mbo-gemeenten rond VSO-PrO

  Centraal in deze pilotregio staan de leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) en hun overgang naar werk of dagbesteding. De ambitie is dat deze leerlingen ‘maximaal meedoen’, maar juist deze jongeren zijn kwetsbaar bij overgangen. Passende plekken liggen niet voor het oprapen. Gemeenten uit de regio Noordwest Veluwe, Stichting Leerlingenzorg en het ROC Landstede willen de leerlingen in de nieuwe situatie zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteunen. Dit willen zij onder meer doen door de kennis en ervaring die de PrO en VSO scholen hebben ten aanzien van de doelgroep in het algemeen en van de individuele jongere in het bijzonder te benutten voor een succesvolle aanpak. Kenmerken van die aanpak zijn:

  • leerlingen bespreken in persoonlijk overleg op school,
  • voor elke school een vaste contactpersoon vanuit gemeente
  • persoonlijk contact,
  • een proactieve aanpak ruim voor het verlaten van de school,
  • gemeenten dragen bij aan voorlichting van docenten, leerlingen en ouders,
  • vastgelopen casuïstiek optillen naar regionaal overleg (doorbraakgroep).

  Ondersteuning ROB:

  Contact:

  • Gert van de Kamp (swv leerlingenzorg noordwest Veluwe)
  • Jan van Heerikhuize (Accent praktijkonderwijs)

  Categorieën: