• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Pilot regio Zuid-Kennemerland: herinrichting regionaal overleg gemeenten-onderwijs-arbeidsmarkt

  Deze pilot richt zich op de versterking van het regionaal besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland van gemeenten en schoolbesturen po, vo, mbo en hbo. Het gaat om de ontwikkeling van scenario’s voor een effectievere en intensievere aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief omschrijving van het te leveren maatwerk, financieringsvormen, monitorvoorstellen.

  Er is een werkgroep ingesteld dat de focus heeft gelegd op de doorstroom van vo naar mbo, havo en naar het hbo en richt zich op een gezamenlijke aanpak van de thematiek van de switchende leerlingen in deze leerroutes. De werkgroep die hiervoor is ingesteld heeft een analyse gemaakt van beschikbare gegevens over de doorstroom van vmbo-tl naar mbo en havo en de voortijdige schooluitval. De analyse biedt de regio Zuid-Kennemerland en per school een beeld van hoe hun leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. De bedoeling is op basis hiervan met de ingestelde werkgroep aanknopingspunten te formuleren voor een bredere regionale aanpak van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) en het aldus versterken van de doorlopende leerlijn vanuit vmbo-tl richting havo en mbo.

  Ondersteuning ROB:

  • Eef Jacobs (Oberon)
  • Jan Raaijman (KBA)

  Contact:

  • Paul Platt (gemeente Haarlem)
  • Albert Strijker (Schoolbestuur Dunamare)

  Documentatie:

  • Algemene informatie over LOB

  Categorieën: