• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Pilot regio Zuid Limburg

    De pilot Zuid Limburg betreft ondersteuning van de werkgroep Passend Onderwijs-Jeugdzorg Zuid Limburg met voorbeelden en informatie uit de rest van het land. Doel van de werkgroep is het ondersteunen van po, vo, mbo en gemeenten, bij het inrichten van een zorgknooppunt dat het zorgadviesteam vervangt en wordt uitgebreid met extra partijen. Vraagstukken van de werkgroep zijn vooralsnog gericht op financiering (met name bij vo/mbo – hoe regel je financiering tussen de gemeenten op een voor scholen eenduidige/eenvoudige manier). De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van 18 gemeenten en de samenwerkingsverbanden po en vo.