• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Wat wil ik bereiken? 

  Wat willen wij bereiken? Wat wil ík bereiken? Dat is de vraag die voorop staat. Succesvolle samenwerking – over de grenzen van organisaties heen – is afhankelijk van vertrouwen en groepsbinding die wordt opgebouwd via gezamenlijke actie. Dit kun je bereiken vanuit initiatieven en projecten gericht op gedeelde doelen. Wat daarbij versterkend werkt, is als je – bij en na het formuleren van je ambitie – aan de slag gaat. Begin met doen en leg niet teveel aandacht bij de regels. Kernwoorden zijn: klein beginnen en uitbouwen.

  Dat betekent dat je ook prima zelf kunt starten op een thema om een ambitie te formuleren en daar partners bij te zoeken. Een voorbeeld is de gemeente Den Haag, waar de beleidsambtenaar Onderwijs een eigen visie voor meer innovatie in het PrO/VSO heeft ontwikkeld en vervolgens besproken met de partners in het veld.

  Voorbeelden: