• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Hoe verloopt de samenwerking?

  Samenwerking behoeft blijvende aandacht. Het is goed om na verloop van tijd met elkaar de samenwerking te evalueren in het licht van behaalde resultaten. Door te evalueren:

  • weet je wat effectief is;
  • kun je professioneler en efficiënter werken;
  • kun je beleidskeuzes onderbouwen en legitimeren.

  Een evaluatie kan ingaan op verschillende aspecten:

  • proces: uitvoering en kwaliteit van de samenwerking
  • resultaten: wat is er gedaan?
  • effecten: in hoeverre hebben de resultaten bijgedragen aan de beoogde effecten
  • tevredenheid: hoe tevreden zijn partijen over de uitvoering en de resultaten

  Deze checklist geeft een overzicht van de mogelijke vragen die je per onderwerp met elkaar kunt stellen. Meestal geldt: hoe concreter je ambitie is uitgewerkt, hoe makkelijker het wordt om het gesprek aan te gaan over het doelbereik en bijstelling.