• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Stappen in de regionale samenwerking

  Regionaal onderwijsbeleid draait om het optimaliseren van schoolloopbanen en de overgang van school naar werk van jongeren. Onafhankelijk van de verschillende  inhoudelijke vraagstukken zult u als gemeente bij regionale samenwerking moeten bepalen met welke ambitie u erin stapt, met wie u aan de slag gaat en hoe u dit gaat organiseren:

  • Een heldere ambitie legt de basis voor een goede uitvoering. Te vaak starten betrokken partijen met organiseren – zoals het vaststellen of aanpassen van overlegvormen of bestuurlijke structuren. Beter is het te vertrekken vanuit een goed gedefinieerde ambitie die samenwerkende partijen duurzaam bij elkaar brengt. Dat geldt voor alle onderwijsthema’s waarop regionale samenwerking meerwaarde biedt.
  • Na het vaststellen van de eigen ambitie is het van belang om na te denken welke partners hier bij een rol spelen. Met wie kunt u als gemeente de ambities realiseren?
  • Een derde stap is het organiseren van de samenwerking.
  • Wanneer de samenwerking een tijdje loopt, is het ook zinvol om deze te evalueren om te kunnen bijsturen. Behalen we de juiste resultaten met elkaar? Draagt de samenwerking bij aan de gestelde ambitie en geldt deze ambitie nog? Hoe kan de aanpak verbeterd worden? Zijn er andere partijen bij nodig?